#Gezondheidssessie met Els, Mieke & Jos in Eindhoven

Els Mathijsen-Vermeer, Mieke van den Heuvel & Jos Dankers van Stichting Wereldwijd Toegankelijk en Willem Cammel van Cammeleon Producties in gesprek over het shelterproject van Supportive Activists Foundation (SAF) Gambia. #mentalhealth

Details

  • Categories Creatieve sessies

#gezondheidssessie (‘geestelijke’ welteverstaan)

Een onderdeel van het gesprek wat ik een paar weken geleden had met Els Mathijsen-Vermeer, ging over Stichting Wereldwijd Toegankelijk. We zetten de tafel nu neer op een grasveldje vlakbij de Paterskerk in Eindhoven. Jos, Mieke en Els zijn de drijvende krachten achter de stichting. Dit keer wél 3 marketeers fysiek aan tafel.

Ze verzamelen materiaal, kleding, machinerieën e.d. in Nederland. En krijgen heel veel geschonken. Maar ze zijn natuurlijk ook afhankelijk van giften en donateurs. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van medicijnen. De stichting transporteert de verzamelde materialen per containerschip naar Gambia, en verzorgt ook de distributie ín Gambia naar de betreffende dorpen.

Zo voorzien ze schoolprojecten van materialen, degelijke tafeltjes en stoeltjes voor de leerlingen, materialen voor een nieuw klaslokaal, zelfs voor hele scholen hebben ze materialen aangeleverd. Ze verzorgen ook de coördinatie rond de uitvoering van bv. een bouwproject. De uitvoering zelf gebeurt door dorpelingen.

Het hele jaar door verzamelen ze materialen en krijgen ze aangeleverd. Daar hebben ze het heel druk mee omdat er veel mensen veel geven. Ze willen de stichting bewust klein houden omdat het nu al veel werk is. Maar omdat het een kleine stichting is, hebben ze geen middelen om de nieuwste droom in vervulling te laten gaan.

Speciaal project

Solomon Correa (een goede Afrikaanse vriend van Els, Mieke en Jos), doet voor Stichting Wereldwijd Toegankelijk in Gambia de coördinatiewerkzaamheden. Hij kwam op een dag een aantal bedden afleveren in een dorp bij een Marabu (=een soort medicijnman). Deze Marabu kent mensen met een psychiatrische beperking. Hij haalt ze in huis, hij voedt ze, kleed ze maar legt ze ook aan de ketting. Mensonterend vindt (niet alleen) Solomon.

Psychiatrie is een ondergeschoven kindje in Gambia.

Supportive Activists Foundation (SAF), houdt zich bezig met het verhogen van de leefbaarheid. Solomon coördineert ook de werkzaamheden van deze Foundation.

Vaak komt het gedrag van het aan de ketting leggen voort uit onwetendheid en onmacht. Maar zeker ook door het geloof.

Solomon heeft vrijwilligers uit de dorpen bereid gevonden om voorlichting te gaan geven. Voorlichting aan dorpsbewoners thuis maar ook bv. op middelbare scholen.

Door die voorlichting, zijn er studenten drama, die een theatervoorstelling gemaakt hebben. Er wordt zo bij de dorpsbewoners, bewustwording gecreëerd.

Een aantal voorlichters zijn ervaringsdeskundigen. Die ex-psychiatrische patiënten weten natuurlijk als geen ander waar de patiënten tegenaan lopen.

Bijvoorbeeld het niet hebben van een woonlocatie.

Shelter

Daarom is de SAF nu bezig met het opzetten van een shelter waar psychiatrische patiënten zich even kunnen terugtrekken om te douchen, andere kleding aan kunnen doen, om hun verhaal te kunnen doen.

De grond voor de shelter is al toebedeeld door de overheid in Gambia.

Stichting Wereldwijd Toegankelijk is vanuit Nederland heel actief om de duurzame bouwmaterialen die voor de shelter nodig zijn, te organiseren. Er is al veel verzamelt. Dat ligt nog bij de bouwbedrijven omdat de stichting in Nederland geen grote opslag heeft. Een aantal bouwbedrijven overweegt om ook de verscheping te sponsoren.

De grote wens van Jos, Mieke en Els is dat de materialen binnenkort in Gambia worden afgeleverd. Solomon stuurt de lokale bouwers aan. En dan is snel daarna de shelter klaar en zijn de patiënten welkom.

Om de duurzaamheid van de shelter te waarborgen, is Stichting Wereldwijd Toegankelijk op zoek naar financiële middelen om in Gambia een beheerder aan te stellen. Die de coördinatie op zich neemt en die gaat toezien op het structurele onderhoud van de shelter.

Wat zou het mooi zijn voor de psychiatrische medemens in Gambia als wij vanuit Nederland voldoende geld bij elkaar kunnen brengen voor het beheer en structurele onderhoud van de shelter. Zodat deze patiënten een menswaardig bestaan kunnen hebben!

Als u denkt, ‘ik wil sponsor worden van dit geweldige ‘shelterproject’’, mailt u dan deze reactie aan Stichting Wereldwijd Toegankelijk via: info@stichtingwwtoegankelijk.nl

Of kijkt u op de website: www.stichtingwwtoegankelijk.nl

Namens de patiënten, Solomon Correa, SAF en de dorpsbewoners, hartelijk dank!

Stichting Wereldwijd Toegankelijk is een ANBI (=Algemeen Nut Beogende Instelling).

 

Wil je ook een inspirerende creatieve sessie, bel me dan op 06-29266422 of mail naar info@cammeleon.nl dan maken we een afspraak.

 

#inspiratie #1,5metergarantie #samensterk #nieuwekansen #alleensamen #marketing #dekrachtvansocialmedia #socmed #leuk

#netwerken #mobielterras #conceptdenken #De3Marketeers #kennisdelen #mooivoorelkaar

#heisessie #hetbuitenkantoor #creatievesessie #verbinden #verwonderen #mooiemensen #dikvoormekaar